Co to jest osteopatia

gabinet osteopatii wrocławOsteopatia jest bardzo skuteczną, bezpieczna i łagodna formą medycyny manualnej, stosowana od 140 lat w diagnostyce, leczeniu, a również profilaktyce prozdrowotnej na całym świecie.

Według ostatnich wytycznych WHO (World Health Organization) z 2010 roku, dotyczących kształcenia osteopatycznego, za osteopatę uznaję się specjalistę, który ukończy odpowiedni etapy edukacji. Uwzględniając polskie standardy szkolnictwa wyższego, osteopatą może zostać osoba, która po ukończeniu studiów wyższych na kierunku medycznym, fizjoterapii lub położnictwa, dodatkowo przejdzie minimum 4-letni specjalistyczny cykl kształcenia w zakresie medycyny osteopatycznej. Jest to spójne z założeniami Stowarzyszenia Osteopatia Polska, które za osteopatę uznaję specjalistę po ukończeniu pełnego cyklu szkoleń (min.1000 godzin w okresie 4 lub 5 lat) w szkole, która funkcjonuje w międzynarodowych strukturach osteopatycznych (np. OsEAN, EFO, EROP) jako placówka dydaktyczna. Jedynie postępowanie zgodne z wytycznymi WHO pozwala wykształcić specjalistów osteopatii na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów i odpowiednią jakość usług.

Osteopatia jest bardzo skuteczną, bezpieczną i łagodną formą medycyny manualnej. Stosowana jest od 140 lat w diagnostyce, leczeniu, jak również profilaktyce prozdrowotnej na całym świecie. Osteopatia jest odpowiednia dla każdego pacjenta, w każdym wieku, zarówno u noworodków jak i u seniorów. Może przyczyniać się do leczenia szerokiego zakresu stanów chorobowych. To, co odróżnia osteopatię od innych terapii manualnych, jest to, że źródło bólu jest poszukiwane i odpowiednio traktowane, a nie tylko leczone są objawy.

Osteopaci są przeszkoleni do rozpoznania stanów, które wymagają skierowania do lekarzy i innych specjalistów służby zdrowia.

Filozofia osteopatii medycznej obejmuje jedność struktury ludzkiego ciała (anatomia) i funkcje (fizjologia). Poniżej znajdują się cztery główne zasady, które stanowią podstawę do osteopatycznej filozofii zdrowia i choroby:

 1. Organizm ludzki stanowi jedność, osteopatia uznaje zależność pomiędzy ciałem, psychiką i umysłem.
 2. Ciało posiada mechanizmy samoleczenia / samoregulacji, dające jej zdolność do obrony, naprawy i przebudowywania się. Twoje ciało chce wyzdrowieć. Według osteopatycznej filozofii, kiedy układ mięśniowo-szkieletowy organizmu jest w stanie dysfunkcji, hamuje układ krążenia, limfatyczny lub funkcje układu nerwowego, a zatem zmniejsza zdolność organizmu do samoleczenia. Osteopatyczne leczenie ma na celu przywrócenie ciała do stanu równowagi, tak że może wystąpić samoregeneracja.
 3. Budowa i funkcje organizmu są wzajemnie ze sobą powiązane. Fizyczna struktura (anatomia) ludzkiego ciała jest bezpośrednio związana z funkcja (fizjologią) ciała. Jedno nie może funkcjonować bez drugiego i oba muszą być w równowadze, aby zapewnić zdrowie.
 4. Terapia funkcjonuje w oparciu o analizie trzech pierwszych zasad.

bezpieczene techniki osteopatyczneLeczenie osteopatią jest na ogól bardzo delikatne i wykorzystuje szereg technik, które są uważane za wyjątkowo bezpieczne. Twój osteopata opracuje strategię leczenia, które uwzględni cały system mięśniowo-szkieletowy. Zwraca również uwagę na inne systemy ciała – takie jak systemy krążenia, nerwowy i krwionośny – jako, że wszystkie one odgrywają istotna role w procesie leczenia. Osteopaci wykorzystują wiele różnych i praktycznych metod, w tym:

 • Rozciąganie i techniki uwalniania mięśniowo-powięziowego.
 • Techniki artykulacji / mobilizacji – delikatne ruchy stawów poprzez ich zakres ruchu w celu przywrócenia funkcji.
 • „High Velocity Low Amplitude” (HVLA) – techniczne określenie manipulacji kręgosłupa, przy czym osteopata wykorzystuje łagodny sposób utrzymywania precyzyjnego usytuowania stawu do maksymalnego ograniczenia, a następnie łagodnie nastawia staw by przywrócić jego funkcjonowanie.
 • Techniki Muscle Energy (MET) – w którym napięte mięśnie i sztywność stawów są delikatnie uwalniane przez na zmianę rozciągnięciu i zmuszaniu do pracy przy oporności. To umożliwia przywrócenie funkcji stawów i do otaczającej ich tkanki mięśniowej.
 • Techniki funkcjonalne – przy czym dysfunkcyjny staw jest umieszczony w jego korzystnej pozycji spoczynkowej, co umożliwia bardzo łagodne uwolnienie stawu poprzez mechanizmy neurologiczne.
 • Rozluźnienie trzeźwi i powięzi – bardzo delikatna technika z udziałem rozluźnienia nadwyrężonej powięzi w regionach jamy brzusznej i miednicy. Powięź to tkanka otaczająca łącząca razem każdy z narządów i struktur ciała.
 • Techniki czaszkowo-krzyżowe – gdzie za pomocą subtelnego dotyku wyczuwa się napięcia i nieprawidłowości w strukturach i ruchach tkanek a także kości całego systemu czaszkowo-krzyżowego.
 • Pozycyjne rozluźnianie wg koncepcji Jonesa, techniki Strain /Counterstrain. Jest bardzo delikatną i bezpieczną techniką pośrednią, która wykorzystuje pozycjonowanie. Polega na identyfikacji tzw. punktów wrażliwych towarzyszących dysfunkcji somatycznej oraz na ułożeniu pacjenta w pozycji bez bólowej w celu zniesienia wrażliwości bólowej punktów.

Jako, że techniki osteopatyczne obejmują łagodne leczenie, mogą być odpowiednie do leczenia ludzi ze wszystkich grup wiekowych, w tym noworodków, dzieci, młodzieży, kobiet w ciąży, osób dorosłych, osób starszych, jak i dla tych ze złożonymi problemami medycznymi.